บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ส่งมอบ “สับปะรดภูเก็ต” 100 ลูก ตามแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน”

เมื่อเวลา 11.50 น.วันที 24 มกราคม 2560 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มอบ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” ให้แก่ผู้สั่งจอง จำนวน 44 ราย ที่ห้องประชุม อาคารคอซิมบี้ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต
นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรัก สามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า จาการที่ บริษัท ประชารัฐสามัคคีภูเก็ต จำกัดได้จัดโครงการ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมาและกำหนดส่งมอบก่อนวันตรุษจีนปี 2560 เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาอนุรักษ์สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต “แท้” ที่ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,000 กว่าไร่ ให้คงอยู่ตลอดไป โดยน้อมรับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นการสร้างกระแส และประชาสัมพันธ์จุดเด่น ประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยหลังจากที่เปิดให้บุคคลทั่วไปจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนจากชาวภูเก็ตทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จองเต็มภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคส่วนต้องการที่จะเข้าไปสนับสนุนสับปะรดภูเก็ต ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวให้คงอยู่ต่อไป สำหรับสับปะรดทั้ง 100 ลูกนั้น ทุกลูกจะมีหมายเลขกำกับ และใบรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีเหรียญการันตี กล่องอย่างดี เหมาะเป็นของฝากสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ในปี 2561 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต พร้อมที่จะขับเคลื่อน โครงการ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริม และสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก พร้อมเตรียมเปิดขายขายสินค้าเกษตรคุณภาพเร็วๆ นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

Comments

comments