บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน

11 กรกฎาคม 2559
นาย ณพด  ศุขนิคม ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) ให้การต้อนรับและนำคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จำนวน 128 คน เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ของ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  ณ หอบังคับการบินภูเก็ต

S__53706869

Comments

comments