ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปี 2563

ในวันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายเอกรัตน์ ทัศนาจิตร ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งหมด 50 คน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ กิจกรรมอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 และ 29 พ.ย.62 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ดอกไม้, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Comments

comments