พสกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พสกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันนี้ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานีโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ผู้นำทางศาสนา ได้ประกอบพิธี ศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบด้วย พิธีดุอาร์ขอพร ของ ศาสนาอิสลาม ,พิธีอธิษฐานภาวนา ของศาสนาคริสต์,พิธีสวดถวายพระพร ของ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ,พิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดาของ ศาสนาซิกข์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทางศาสนาพุทธ,
โดย พสกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธี ต่างพร้อมใจสำรวมกาย วาจา ใจ อย่างสงบ
จากนั้นนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ,ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ,นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการถวายพระพรให้ พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล้ว นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตให้แก่ นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 85 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
215,000 บาท ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 40 ทุนๆ ละ 2,000 บาทเป็นเงิน 80,000บาทและเป็น
ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปจำนวน 45 ทุนคนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 135,000บาท

Comments

comments