พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร แหล่งท่องเที่ยวใหม่สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างไทย – เวียดนาม                           เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 1 กันยายน นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร อย่างเป็นทางการ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะคาบ แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา         

.

นายเหวียน หาย บี๋ง (H.E Mr.Nguyen  Hai Bang)  เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเฉลิม แพพ่วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ นายราเมศ พรหมเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ   เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ  พิพิธภัณฑ์   บ้านดง โฮจิมินห์ อำเภอบ้านดง จังหวัดพิจิตร 

Comments

comments