ภูเก็ตจัดโครงการทำความสะอาดชายหาดและใต้ทะเลหาดกะตะ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน บริษัทภูเก็ตยรรยง จำกัด บริษัทในเครือ พีช กรุ๊ป สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบนกะรน กลุ่มบริษัทดำน้ำ    กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มอาชีพร่มและที่นอนชายหาด จัดโครงการทำความสะอาดชายหาดและใต้ทะเลหาดกะตะ 2017 เพื่อทำความสะอาดท้องทะเลและชายหาดกะตะของจังหวัดภูเก็ตให้คงไว้ซึ่งความสวยงามทางธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืนขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่าภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน   ด้วยความสวยงามของท้องทะเล หาดทราย ระบบนิเวศน์ใต้ทะเลที่มีความสวยงาม ตลอดจนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งบนบกและในทะเล ทำให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักเลือกเดินทางมาพักผ่อน ในขณะเดียวกันการสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรปฏิบัติ ททท.สำนักงานภูเก็ต จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยหวังให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการรณรงค์ในครั้งนี้

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย การดำน้ำเก็บขยะบริเวณเกาะปูและบริเวณหน้าหาดกะตะ ซึ่งมีนักดำน้ำอาสาสมัครกว่า 30 คนเข้าร่วม และกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พนักงานโรงแรม ชาวบ้าน หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่รับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 60 ราย ทำให้หาดกะตะเกิดความสะอาด สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

s__21061743 s__21061745 s__21061742

 

Comments

comments