ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรมของดีเมืองภูเก็ตวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561

ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรมของดีเมืองภูเก็ตวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

.
4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ. ห้อง Boat point Meeting room Boat Lagoon Resort นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต,นายกิตติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรมของดีเมืองภูเก็ตวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโซนเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

.

ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตแบรนด์เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนผู้ก่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตซึ่งโครงการนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของจังหวัดภูเก็ตภายใต้ชื่อ”งานมหกรรมของดีเมืองภูเก็ต”กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2561 ณศูนย์การค้าจังซีลอนตำบลป่าตองอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต

.

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต Phuket Brand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการด้วย ตรา Phuket Brand ว่าจะต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดีได้มาตรฐานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านคุณภาพและราคาในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าและบริการการศึกษาก็จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานPhuket Brand ด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของสินค้าดีสินค้าเด่นเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้นและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

.

ด้านนายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเห็นความสำคัญจึงได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต Phuket Brand
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการภายใต้ Phuket Brand ซึ่งการจัดงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้าน พร้อมทั้งจะมีส่วนการเจรจาธุรกิจ (Business matching) กับนักธุรกิจภายในประเทศ โดยใช้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีกำลังซื้อและเป็นตลาดที่มีศักยภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต( Phuket Brand ) ด้วย ภายใต้ชื่อ การจัด “งานมหกรรมของดีเมืองภูเก็ต” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมส่งเสริมสินค้าดีที่ได้มาตรฐาน( Phuket Brand ) และมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ในวันและสถานที่ดังกล่าว

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

Comments

comments