มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เตรียมจัดงานการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้ ประจำปี “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ประตูเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมงานการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้ งานยิ่งใหญ่ประจำปี ในงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15” ณ ประตูเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น. . จากความสำเร็จและการตอบรับอันดีจากนักวิ่งในปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ตั้งเป้าว่าจะมีนักวิ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนถึง 4,500 คนสำหรับในปีนี้ . กิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว คู่รัก นักกีฬา และผู้มีใจรักการออกกำลังกายทุกท่าน โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี พ.ศ. 2562 ได้แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ วิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. มินิมาราธอน 10.5 กม. โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.1 กม. ทั้งนี้นักวิ่งยังสามารถเลือกการวิ่งแบบประเภทวีไอพีในทุกระยะการวิ่ง (รับประกันถ้วยรางวัล) . วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาติ นักวิ่งและผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา สะพานสารสิน – สะพานท้าวเทพกระษัตรี เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงา จุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้ จะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ณ ประตูเมืองภูเก็ต โดยจะมีการเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. เป็นลำดับแรกในเวลา 5.00 น. โดยเส้นทางการ วิ่งบนเส้นทางปั่นจักรยานประตูเมือง ชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายแก้ว วิ่งข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรี เข้าสู่ถนนชนบท หมายเลขที่ 3006 ผ่านเส้นทางบ้านเขาปิหลาย จุดกลับตัวในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และวิ่งวนกลับผ่านทางชุมชนบ้านต้นแซะ บ้านท่านุ่น บ้านท่าฉัตรชัย และวิ่งข้ามสะพานสารสิน และกลับสู่เส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว . ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับการวิ่งระยะ 5 กม. แบบปกติราคา 490 บาทต่อท่าน และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ราคา 590 บาท ต่อท่าน วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ราคา 760 บาทต่อท่าน และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. รวมครอบครัวละไม่เกิน 4 ท่าน ราคา 1590 บาทต่อครอบครัว หรือเลือกวิ่งแบบวีไอพี สำหรับทุกระยะการวิ่ง (การันตีเหรียญและถ้วยรางวัล) ราคา 1590 บาท ต่อท่าน . โดยในปีนี้ทางนักวิ่งที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ ยังสามารถสมัครแบบวิ่งเก็บระยะทาง (Virtual run) สำหรับทุกระยะการวิ่ง โดยนักวิ่งสามารถส่งหลักฐานและระยะทางที่บันทึกมาทางอีเมล์หรืออินบ็อกซ์ facebook ของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือ facebook 15th Turtle Fun Run 2019 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลภายในวันที่ 28 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 . สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.runlah.com/events/turtle19   ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยระบบจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 4,500 ท่าน นักวิ่งสามารถรับ bib และเสื้อนักวิ่ง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ณ ดีแคทลอน และ 19 ตุลาคม ณ ประตูเมือง ภูเก็ต ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โทรศัพท์ 076 338 040 อีเมล์ [email protected] / [email protected] เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ facebook @ Mai Khao Marine Turtle Foundation . ผู้ลงทะเบียน 4,500 ท่าน จะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัย สำหรับประเภทการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. ชายและหญิง ทุกรุ่นอายุ ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล และสำหรับประเภท Overall ของทุกระยะการวิ่ง 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัลและบัตรกำนัล gift voucher ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลลำดับที่ 1 – 3 สำหรับชมรมหรือหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด รางวัลสำหรับโรงแรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด และนักวิ่งแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน . รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ

Comments

comments