ม.อ. วิชาการ 60 #PSUOpenHouse2017 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

.
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

.

s__13090827

.

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม “ตามรอยลูกไก่ เหวนไปอันดามัน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ร่วมให้กำลังใจ “การประกวดการนำเสนอผลงานมัคคุเทศก์น้อย” นำเสนอดำเนินงานของมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่าน
มาหลังจากผ่านการอบรม “นักสื่อความหมายมืออาชีพ” โดยเยาวชนจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน(นำร่อง)
จำนวน 12 ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน
2. กิจกรรม “ช็อป ชม ชิม วิถี Thai-Indonesian” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
8.30 – 16.00 น. เชิญเยี่ยมชมบูธ สนับสนุนซื้อสินค้าจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เช่น กล้วยฉาบ ข้าวเกรียบ
ฟักทอง กะปิ กุ้งเเก้ว ปลาหมึก สบู่สมุนไพร
10.00 น. เชิญช่วมพิธีเปิดโครงการ โดย Mr.Triyogo Jatmiko กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ให้
เกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด
10.40 น. สาธิตการทำอาหารอินโดนิเซีย / สาธิตการทำอาหารไทย
– เชิญชิมอาหารต้นตำรับจากจากสถานกงศุลอินโดนีเซีย
– หมี่ฮกเกี้ยน ของดีจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต
– ขนมไทยและขนมพื้นเมืองภูเก็ต จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
*เยี่ยมชมบูธ สนับสนุนซื้อสินค้าจากกลุ่มท่องเที่ยว ได้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2560*

.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
076 -276-401-4 / 086-476-7800

Comments

comments