ลากูน่าภูเก็ตฉลองครบรอบปีที่ 10 โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่าภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลป่าคลอก รวมกว่า 250 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,400 ต้น เป็นต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,200 ต้น ณ ชายหาดบ้านท่าหลา ตำบลป่าคลอก ในเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และแจกต้นพริกให้อาสาสมัครนำกลับไปปลูกที่บ้านอีก 200 ต้น

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ซึ่งลากูน่า ภูเก็ตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน

 

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 10 ปีของโครงการในปีนี้ ลากูน่าภูเก็ตได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ 70 ท่าน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่จัดกิจกรรมในปีนี้ด้วย

 

ตลอดสิบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มโครงการ ลากูน่าภูเก็ต ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงเป็นจำนวน 25,000 ต้น โดยมีพนักงานกว่า 1,000 คน และชาวชุมชนกว่า 450 คนเข้าร่วม

 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มโดยลากูน่าภูเก็ต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และฟื้นคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบแผนและแนวทางโดยมูลนิธิบันยันทรีโลก(บันยันทรี โกลบอล ฟาวน์เดชั่น – Banyan Tree Global Foundation) ที่ให้โรงแรมและโครงการในเครือบันยันทรีทั่วโลกปลูกต้นไม้ในชุมชนที่ตั้งของตนอย่างน้อยแห่งละ 2,000 ต้นทุกปี

 

main photo

Comments

comments