ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต รุ่นที่ 1

ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ “ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต” รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพโดยรีสอร์ทครบวงจรระดับเอเชียเพื่อพลิกชีวิตลิขิตอนาคตที่สดใสแก่เยาวชนท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อฉลองความสำเร็จให้กับนักเรียนในโครงการซีดลิ้งส์รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 เดือน ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกนี้ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และสำเร็จการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรในเดือนเมษายน 2559

 

โครงการ “ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชนผู้ต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษาในรูปแบบโครงการฝึกงานและฝึกอบรมเชิงลึกโดยมีค่าตอบแทนแก่ผู้ร่วมโครงการ โดยหลักสูตรระยะเวลา 18 เดือนดังกล่าวจะแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการฝึกอบรมการบริการอาหารและเครื่องดื่มกับโรงแรมบันยันทรีภูเก็ตและโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต เป็นเวลา 9 เดือน และการฝึกปฏิบัติงานจริงอีก9 เดือน ณ ห้องอาหารซีดลิ้งส์ ภูเก็ต โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านอาหารแห่งแรกของกลุ่มลากูน่าภูเก็ตตั้งอยู่ ณ โรงแรมลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท

 

“นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2557 เราได้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการมาแล้วทั้งสิ้นสามรุ่น โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรุ่นละ 15 คน รวมนักเรียนในโครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตทั้งหมด 45 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากสามรุ่นรวมกัน โดยเราใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นและความมีใจรักในสายงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของผู้สมัคร” นายราวี ชานดราน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มลากูน่าภูเก็ต กล่าว

 

“เราตระหนักถึงความยากลำบากที่ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องฝ่าฟันในการใช้ชีวิตที่ผ่านมา การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดในโครงการของเราจึงเป็นสิ่งท้าทายไม่น้อยสำหรับเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือก ผมจึงรู้สึกตื้นตันเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของผู้ร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ในพิธีสำเร็จการศึกษาในวันนี้ และเราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ จนประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ต่อไป”

 

โครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตเป็นแบบอย่างความร่วมมือของโรงแรมและบริษัทในเครือ ที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการคืนกำไรให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามคำอธิบายถึงสโลแกน “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ผันเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งนางแคลร์ เชียง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี และประธานมูลนิธิบันยันทรีโกลบอลฟาวเดชั่นได้กล่าวไว้ในงานพิธีเปิดห้องอาหารซีดลิงส์ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2558 ว่า “ลากูน่าภูเก็ตและบันยันทรีนั้นมีความพร้อมในด้านทรัพยากร และเรามีเยาวชนท้องถิ่นผู้มีศักยภาพและต้องการโอกาสทางสังคมและการศึกษาอยู่อีกมาก โครงการซีดลิงส์จึงเป็นตัวอย่างในการนำเอาความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่เรามีอยู่ในระดับนานาชาติ มาใช้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นให้มีโอกาสเจริญเติบโตในด้านวิชาชีพอันจะเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว โครงการธุรกิจเพื่อสังคมควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้มีทรัพยากรให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ยังต้องการโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้น”

 

ในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พันธมิตรของโครงการฯ

 

ดร. ตติยาพรกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำเร็จของผู้รับการฝึกอบรม อันสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการซีดลิ้งส์ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและลากูน่าภูเก็ตผู้เป็นเจ้าของโครงการมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”

 

โครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ตได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าผ่านมาตรฐานหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสแก่ผู้ร่วมโครงการฯในการแข่งขันในตลาดแรงงานในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วย

 

ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสได้แสดงฝีมือการประกอบอาหาร อันเป็นหนึ่งในทักษะที่ได้เรียนรู้จากโครงการซีดลิ้งส์ โดยร่วมกันทำอาหารและเสิร์ฟให้ผู้ร่วมงานได้ชิมในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาทุกคน

 

นายชานุวัฒน์ ทองเต็ม หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งถึงแม้จะมีความพิการเป็นอุปสรรคก็สามารถจบการศึกษาในเกณฑ์ดี และปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่ห้องอาหารซีดลิ้งส์ภูเก็ตได้แบ่งปันประสบการณ์จากการร่วมโครงการ ว่า “โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพซีดลิ้งส์ได้ช่วยผมเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และเข้าใจถึงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผมได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ และทุกคนที่ทำงานทำให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ขอบคุณมากๆครับ”

 

นอกจากนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการซีดลิ้งส์อีก 2 คน จากผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ซึ่งเคยผ่านการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต อันเป็นหนึ่งในโครงการCSRโครงการแรกๆของกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มในพันธกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา 29 ปีนับแต่ก่อตั้งกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรในภูเก็ต

 

ลากูน่าภูเก็ตจะดำเนินโครงการฝึกอบรม “ซีดลิ้งส์ ภูเก็ต” นี้ในรุ่นต่อๆไป เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่เยาวชนในภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียง โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมโครงการฯ หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิลากูน่าภูเก็ตได้ผ่านช่องทาง www.lagunaphuket.com/CSR

Comments

comments