ล้านเล่า @ โบ๊ท พลาซ่า ภูเก็ต

Phuket Restaurant Reviews: Lanlao @ Boat Plaza Phuket, the night restaurant serving you with those beautiful PR. With many kind of local Thai food that really match with drink. Lanlao have 2 branches, one in Sam Kong and another bigger one located at Boat Plaza Phuket.

 

        LANLAO ล้านเล่า (1)

LANLAO ล้านเล่า (2)

LANLAO ล้านเล่า พนักงาน (1)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (1)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (2)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (3)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (4)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (5)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร (6)

LANLAO ล้านเล่า อาหาร ซุปเปอร์

LANLAO ล้านเล่า (3)

LANLAO ล้านเล่า พนักงาน (2)

LANLAO ล้านเล่า พนักงาน (3)

Comments

comments