สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ

จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด หลาดปล่อยของ และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ” ขึ้นในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 16:45-21:00 น. ณ หลาดปล่อยของ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ”  กล่าวว่า “เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสนใจในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยดั้งเดิมที่มีมายาวนาน และเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของชาวไทย หลายองค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ตอบสนองการท่องเที่ยววิถีไทยของทั้งภาครัฐบาล และองค์กรที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ที่สำคัญนอกเหนือจากการให้ความสำคัญ เรื่องการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีและการท่องเที่ยววิถีไทยแล้ว ผู้จัดยังเน้นความสำคัญในการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาสุราในช่วงเทศกาล ตามนโยบายของรัฐบาล ในงานจึงมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการ “ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด” นอกเหนือจากนั้น ยังปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการในการเล่นน้ำสงกรานต์ปี 2559 เช่น เรื่องการห้ามเล่นแป้ง น้ำแข็ง โฟม น้ำที่มีสี ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และร่วมใจกันประหยัดน้ำอีกด้วย จึงเชื่อว่าการจัดงาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ”  จะประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานตามประเพณีที่ดีต่อไป

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ต  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และบริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้ง จำกัด  ที่ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์โนแอลนี้ขึ้นมา”

 

นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และ “หลาดปล่อยของ” กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานสงกรานต์โนแอลจัดขึ้นเพื่อตอบสนองเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก งานสงกรานต์โนแอลจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2555 และได้รับความสนใจ จากกลุ่มคนเป้าหมาย  และได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนเป็นอย่างดียิ่ง /  จึงได้จัดงานต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ” จะสนุกสนานตามประเพณีไทย สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย และสามารถรณรงค์สนับสนุนภาครัฐ ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมกันประหยัดน้ำอีกด้วย”

 

พิธีเปิดสงกรานต์โนแอล5พิธีเปิดสงกรานต์โนแอล6พิธีเปิดสงกรานต์โนแอลพิธีเปิดสงกรานต์โนแอล2

Comments

comments