สตรีทอาร์ตแห่งใหม่ของยะลา (Yala bird city street art)

จุดถ่ายรูปแห่งใหม่ของเราชาวยะลา


Topic : เสพงานศิลป์ ถิ่นบินหลา – Yala bird city street art
Location : Nuansakul Rd. (ถนนนวลสกุล ตรงข้ามห้างโคลิเซี่ยมยะลา)
Transport : รถตุ๊กๆ , วินมอ’ไซ , รถส่วนตัว
By : Melayu man
 .
 untitled5
.
untitled3
.
untitled4
.untitled2

Comments

comments