สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 12 หารายได้ สมทบทุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีในภาครัฐและเอกชน

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87

เวลา 09.30 น.วันนี้ (6 ส.ค. 60) ที่ ซีเอสโบว์ บิ๊กซีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ,นายวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต, นายเจษฎา แนบเนียร นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนส่วนราชการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอชื่นชม สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมกับภาคราชการ ภาคประชาชนให้การสนับสนุนตามแนวทางประชารัฐ เป็นกิจกรรมการกุศลที่ดีและสามารถจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 12 แล้วถือเป็นกิจกรรมที่ใช้เกมกีฬาสานสัมพันธ์อันดีในหมู่มวลสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและบุคคลในภาคเอกชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมทำให้เกิดรายได้เป็นทุนไปสนับสนุนงานสาธารณกุศลต่างๆที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด ในนามของส่วนราชการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลบุคลากรในองค์กรที่ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อราชการและร่วมพัฒนาความเจริญเติบโตขององค์กรด้วยดีตลอดมา อันเป็นพลังการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

นายเจษฎา แนบเนียร นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในมวลสมาชิกภาครัฐและเอกชนและเป็นการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมการเล่นกีฬา สำหรับการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชน ทั้งนี้ในส่วนของ สมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้การสนับสนุนและ สนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

Comments

comments