สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) “ในหลวง ร.๙”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.


วันนี้ (26 ต.ค.) เมื่อเวลา 22.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ มายังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง)
.
560000011290702
.
เมื่อเสด็จฯถึงพระที่นั่งทรงธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าพนักงานปิดพระฉากปิดพระวิสูตร เพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อเจ้าพนักงานปฎิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร ที่พระจิตกาธาน พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ ครั้งละ 1 รูป เสร็จแล้วเสด็จฯกลับทางด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรม
.
560000011290705
.
CR … Manager Online

Comments

comments