สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดโรงพยาบาลสิริโรจน์ ณ อาคาร Phuket International Hospital

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน เปิดโรงพยาบาลสิริโรจน์ ณ อาคาร Phuket International Hospital  พระราชทานถ้วยรางวัล การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน สิริโรจน์ Run for Health Run for Charity ปีที่ 5 และเสด็จฯ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ (HALL OF FAME) โรงพยาบาลสิริโรจน์ โดยมีนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้ารับเสด็จในครั้งนี้ ณ อาคาร Phuket International Hospital  โรงพยาบาลสิริโรจน์

Comments

comments