สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เปิดงาน “สปาดี วิถีล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่ จัดงาน เชื่อมโยงตลาดครั้งยิ่งใหญ่ งานสปาดี วีถีล้านนา @ ภูเก็ต 13-15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต ภายใต้โครงการการส่งเสรีมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สูสากล

.

img_0656

.

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้ปีละหลายพันล้านบาท นางนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ” การจัด งานสปาดี วิถีล้านนา ” เป็นการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดสร้างเครือข่ายการค้า ความร่วมมือ และส่งสริมความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจสปา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา การแพทย์แผนไทย และเชื่อมโยงธุรกิจสปา กับจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทย มุ่งให้เกิดการขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป

.

img_0630

Comments

comments