สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

ด้วยสโมสรไลออนส์ภูเก็ต รับพันธกิจหลักจากสโมสรไลออนส์สากลมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา จึงได้จัดทำโครงการพิทักษ์สายตาของผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีพญ.พรรณิศา ประดิษฐ์สุขถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ พบว่าโรคดังกล่าวมีจำนวนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรงทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยไว้จะยากต่อการรักษา จนไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้

ดังนั้น สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จึงร่วมกับกลุ่มศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จัดการแสดงภาพศิลปะเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

โดยในวันเสาร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-18.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประมูลภาพอีกด้วย

ผู้ที่สนใจภาพศิลปะที่นำมาแสดงสามารถชม หรือสมทบทุนตามอัธยาศัย ได้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076682900 เฟสบุ๊คแฟนเพจ:Limelight Avenue Phuket

Comments

comments