อมารี ภูเก็ต รับมอบประกาศนียบัตรเนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559

ภูเก็ต 20 กรกฎาคม 2559 – ตัวแทนโรงแรมอมารี ภูเก็ต ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (ขวา) และ ชนม์ณานันท์ ปราการ – ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตรจาก ธัญภนิดา สุสิทธิโชติ – หัวหน้าพยาบาลประจำสภากาชาดไทย (กลาง) ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณโรงแรมอมารี ภูเก็ต ที่ได้สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2559 เมื่อเร็วๆ นี้

unspecified

Comments

comments