อิเกีย บางใหญ่ ใส่ใจสังคม จัดกิจกรรม Social Day พัฒนาโรงเรียน

จากภาพนางสาวณัฐสวรรณ เลิศปิยะนันทกูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจ นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) พนักงานอิเกีย บางใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) ในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day) ที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต จังหวัดนนทบุรี

.

จากวิสัยทัศน์ของอิเกีย “To create a better everyday life for the many people” หรือ “การสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน อิเกียประเทศไทย  สาขาบางใหญ่ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2561 ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day) ที่โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำร่วมกับนักเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) ได้แก่ การวาดภาพและระบายสี สัตว์บก สัตว์น้ำ ระบบ   สุริยจักรวาล และทาสีบริเวณกำแพงโรงเรียน การทำลาน BBL (Brain-based learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของนักเรียนแต่ละวัย โดยมีการวาดภาพ มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และระบายสี ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษและสนุกเพลิดเพลินไปด้วย นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้ประเภทของขยะ การแยกขยะว่ามีขยะประเภทไหนบ้าง เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย กระดาษ ขยะรีไซเคิล รวมถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงเรียน ทางออก ทางหนีไฟ และสัญญานความปลอดภัยต่างๆ และร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส รวมทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนด้วย

หน่วยงานหรือผู้สนใจทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียน หรือสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Comments

comments