อุทยานการเรียนรู้จัดกิจกรรม ” ค้นหาตัวตน “

อุทยานการเรียนรู้ CIC (Creativity & Innovation Center) สะพานหิน นำโดย ดร.สวพร เจริญทิพากร คณะกรรมการนโนยายฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรม “ค้นหาตัวตน” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 80 คน โดยกิจกรรมมุ่งเน้นที่จะดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน ผ่านเครื่องมือที่ช่วยค้นหาบุคลิกภาพว่า นักเรียนเหมาะสมที่จะเรียนอะไรและประกอบอาซีพอะไรในอนาคต พร้อมทั้งแนะแนวทิศทางการศึกษาต่อ ที่จะส่งผลให้เด็กสามารถเลือกเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Comments

comments