อ๊ามสะพานหิน (ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง)

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง หรือ อ๊ามสะพานหิน (คำว่า อ๊าม ภาษาจีนฮกเกี้ยน หมายถึง ศาลเจ้า) ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 ตามพระประสงค์ของ พระแม่กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยพระจักรพรรดิเหลือง (ผ่านร่างประทับทรง) เพื่อที่จะสถิตย์และใช้เมตตาบารมีปัดป้องภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2539 โดยได้รับการอนุญาตการก่อสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัย นายเฉลิม พรหมเลิศ และ นายสมบูรณ์ คู่พงศกร เป็นประธานศาลเจ้า ดำเนินการให้มีการก่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้จนสำเร็จในปี พ.ศ.2541จากนั้นได้อัญเชิญองค์เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อ มาประดิษฐานในศาลเจ้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

ในปี พ.ศ.2548 ได้อัญเชิญ ม่าจ้อโป้ มาจากเกาะเหมยโจ ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเฉี้ยโห้ย (พิธีกรรมอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ การอัญเชิญ ยกอ๋องซ่งเต่ มาเป็นประธานในพิธีกรรมต่างๆเช่น ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นต้น) ซึ่งทุกๆศาลเจ้าต้องมาประกอบพิธีที่สะพานหิน

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

มีความเชื่อว่าอ๊ามแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยของจีน เมื่อร้อยปีก่อนได้มีการอัญเชิญเหี่ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์) มาจากมณฑลกังไซ้ ประเทศจีนเพื่อมาประกอบพิธีถือศีลกินผักตามแบบฉบับเดิมของจีน ในมณฑลกังไซ้ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ องค์เทพกิ้ว เที้ยนเลี่ยนลื้อ เป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ สามารถปกป้อง คุ้มครองชาวภูเก็ต จากสิ่งชั่วร้าย และภัยอันตรายจากธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

นอกจากจะเป็นสถานที่มีรูปประทับของเทพเจ้ากิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ ตั้งอยู่เป็นพระประธานของศาลเจ้าแล้ว ยังมีรูปบูชาขององค์เทพเจ้าจีน ตามความเชื่อของชาวไทย เชื่อสายจีนอีกมากมาย โดยเฉพาะเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงในวันสุดท้ายของประเพณีถือศิลกินผักของทุกปี ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง แห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ เต็มไปด้วยผู้คนเนื่องจากบรรดาศาลเจ้าต่าง ๆ ในเมืองภูเก็ตต่างจัดขบวนแห่เทพเจ้ามาทำพิธี ส่งพระกันที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน

ที่ตั้ง : สุดปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง ภูเก็ต

Comments

comments