เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร Phuket Lobster Festival 2018 ครั้งที่ 3

จังหวัดภูเก็ต โดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร Phuket Lobster Festival 2018 ครั้งที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดเดือนสิงหาคม

.
2 ส.ค.61  ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ,นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานภูเก็ต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน Phuket Lobster Festival 2018 ครั้งที่ 3 “เจ้าถิ่นกินกุ้งมังกร” กำหนดจัดงานวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

.
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมและขอบคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ดำเนินกิจกรรม Phuket Lobster Festival 2018 เป็นกิจกรรมที่ดีซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม หรือ ในช่วงกรีนซีซั่น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจทางด้านการท่องเที่ยวและง่ายต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

.
นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากการเพิ่มมูลค่ากุ้งมังกร ที่จะนำกุ้งมังกรมารังสรรค์ สุดยอดเมนูเด็ด Phuket Lobster Signature Menu โดยเซฟชั้นครู ที่ใช้กุ้งมังกร 7 สี ของภูเก็ตเพื่อเสิร์ฟในร้านของตัวเอง โดยเชื่อว่าเมื่อนักท่องเที่ยวได้ชิมกุ้งมังกรจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการนี้ มีร้านอาหารชั้นนำของภูเก็ต พิเศษสุด ในปีนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกว่า 200 ร้านค้า
การจัดงาน Phuket Lobster Festival 2018 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กุ้งมังกรภูเก็ต (Phuket Lobster) เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวและออกสู่สาธารณะเหมือนในอดีต ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จัก นอกจากนี้ยังเป็นการปลุกกระแส “การกินกุ้งมังกร” ให้กับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ Phuket Lobster ถือเป็นของดีของเด่น ของจังหวัดภูเก็ตมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร ให้สนใจและหันมาเลี้ยงกุ้งมังกรกันมากขึ้น

.

นายวีระชัย ปรานวีระไพบลูย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากความสำเร็จในการจัดงาน Phuket Lobster Festival 2018 ที่ทำให้เกิดกระแสการกินกุ้งมังกรรอบเกาะภูเก็ต และ กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร มีรายได้ในเดือนที่จัดงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีเงินสะพัดมากขึ้น

.
ส่วนในปี พ.ศ. 2561 นี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณร้านอาหารรอบเกาะภูเก็ต ที่จะร่วมรังสรรค์สุดยอดเมนูเด็ด Phuket Lobster Signature Menu อีกทั้ง ยังช่วยประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นในเกาะภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

.
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Phuket Lobster Festival 2018 ทางบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างความอยู่ดี กินดี ของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชน มีความสุข และรายได้เพิ่มขึ้น นำมาสู่การสร้างเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ.

Comments

comments