เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับ TK park เปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK park และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park) อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต และอาคารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.sam_5066

.

อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต กล่าวว่า จากแนวความคิดของท่านนายกสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ต้องการวางรากฐานทางการศึกษาลูกหลานชาวนครภูเก็ต ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงได้จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park) ขึ้น ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK park และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในพื้นที่ให้บริการคือ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT  ภูเก็ต และห้องสมุดประชาชน

.

นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์ ICT ภูเก็ต มีแนวคิดเป็น อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต Creativity & Innovation Center หรือ CIC ด้วยการเริ่มต้นสร้างรากฐานจากการรู้จักตัวเอง  รู้จักตัวตน  ผ่านการเรียน ค้นคว้า  ทดลอง  และเล่นเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ CBL (Creative based learning)  และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมรวมถึงการนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสิ่งใหม่  หรือต่อยอดพัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์พื้นฐาน รองรับกับเทคโนโลยี 4.0  อีกเป็นการสร้างคน เพื่อรองรับ Smart  City  ของจังหวัดภูเก็ต โดยดำเนินการจัดทำในรูปแบบเป็นอุทยานการเรียนรู้  ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดแรงกระตุ้น จูงใจ ให้มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ รักการอ่าน และก่อให้เกิดเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกวัย

.sam_5119.

ศูนย์ ICT ภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้กับโรงยิม 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน หรือ โรงยิม 4000 ที่นั่ง ประกอบด้วย พื้นที่ชั้น 1 ให้บริการอินเตอร์เนตคอมพิวเตอร์ ห้องบอร์ดเกมส์และ E-sport ห้องโชว์ผลงานนวัตกรรม ส่วนพื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมสัมมนา และพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภูเก็ต สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK park คือ ห้องสมุด CIC ซึ่งรวบรวมแหล่งความรู้ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อดิจิทัล และห้อง Maker space เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ และทดลอง คิดค้นหรือต่อยอดนวัตกรรม โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 19.30 น. สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุ๊ก PK CIC

Comments

comments