เปิดแผนการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รองรับนักเดินทางที่หลั่งไหลมากขึ้น

ท่าอากาศยานภูเก็ต นำทีมสื่อเปิดแผนการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่ออำนวยควมสะดวกและรองรับนักเดินทางที่หลั่งไหลมากขึ้น

 

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ระหว่างวันที่ 5 – 8 ส.ค.ที่ผ่านมา นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำนวย สาระชาติ นายธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดภูเก็ต และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เดินทางศึกษาดูงาน การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามโครงการ “สื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร HKT Press Tour” ณ ท่ากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยมีนาวาโทฤทธิรงค์ ก้อนน้อย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายเสรี เดชาตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ โดยนางมนฤดี กล่าวว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ในครั้งนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นหนึ่งในท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ที่กำลังพัฒนาและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นอีกแห่งที่สามารถรองรับเที่ยวบินจากจังหวัดภูเก็ตในกรณีเกิดเหตุร้ายแรง เช่น สินามิถล่ม และอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง

 

HKT Press Tour 2016 Hat Yai Songklah (8)

 

ขณะที่ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้บรรยายสรุปถึงแผนการพัฒนาของท่าอากาศยานหาดใหญ่ประจำปี 2559 ว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ถูกกำหนดให้เป็น Gatetway toSouthern-most Thailand หรือประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลัก 5 จังหวัดได้แต่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังเป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารชาวมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับฮาลาลและถูกต้องกับหลักศาสนา นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาด้านรายได้ ทางท่าอากาศยานฯมีโครงการส่งเสริมการตลอดด้านการบินระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างปี 2557- 2562 สำหรับเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ค่าเช่าห้องเพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมทั้งการจ่ายเงินโบนัสแก่สายการบิน นอกจากนั้นยังมีโครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ ระหว่างปี58 – 60 โดยทอท.ให้การสนับสนุนในรูปแบบของส่วนลดค่าบริการขึ้นลงของอากาศยาน ค่าบริการเก็บ ค่าเช่าสำนักงาน และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย และเงินสนับสนุนการทำตลาดเส้นทางการบินใหม่

 

HKT Press Tour 2016 Hat Yai Songklah (2)

 

ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่มีการบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 7 เที่ยวบิน มีจำนวนเที่ยวบินเข้าออกเฉลี่ย 77 เที่ยว/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกับของปี 58 และปี 59 ระหว่างเดือน ต.ค. – ก.ค.พบว่ามีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 8.68 % จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 7.89 % จำนวนสินค้าเข้า/ออกลดลง 2.08 % และไปรษณีย์เพิ่มขึ้น 37.32 ตัน ส่วนเรื่องการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เน้นและเฝ้าระวังให้ ทหญ. ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ถือปฏิบัติระดับ 3 (ระดับสูงได้แก่สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการโจมตีระดับสูง) อย่างต่อเนื่อง เช่น กำหนดทางเข้า – ออก ทหญ. ช่องทางเดียว, ตรวจค้นยานพาหนะทุกคันที่เข้า ทหญ. พร้อมบันทึกภาพบัตรประชาชนของผู้ขับขี่ ตรวจพื้นที่ลานจอดรถยนต์ รวมทั้งพื้นที่รอบเขตท่าอากาศยาน(LANDSIDE) ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารรวมทั้งสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง เพิ่มการตระเวนตรวจตราพื้นที่ เฝ้าระวังด้วยระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

HKT Press Tour 2016 Hat Yai Songklah (11)

 

ขณะที่การพัฒนาท่าอากาศยานปัจจุบัน มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนผู้โดยสาร 3.57 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ รวมทั้ง ทอท. ได้พยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยคาดว่าในปี 2562 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน มีเที่ยวบิน 31,087 เที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่า ทหญ.จะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 41,308 เที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 64,020 เที่ยวบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ทอท. จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภายในพื้นที่ของ ทหญ. ดังนี้ คือ โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายหลุมจอดอากาศยานจาก 7 หลุมจอด เป็น 9 หลุมจอด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้ รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ปัญหาความแออัดในระยะเร่งด่วน (ปี 2559 – 2560) เพื่อบรรเทาความแออัดในการให้บริการ

 

HKT Press Tour 2016 Hat Yai Songklah (3)

 

และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วยก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบปี 2559 การก่อสร้างขยายลานจอดรถยนต์พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร งบปี 2559 การก่อสร้างขยายลานจอดรถยนต์พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร งบเร่งด่วนปี 2559 ปรับปรุงขยายห้องโถงผู้โดยสารและปรับปรุงชานชะลาจอดรถรับส่งผู้โดยสาร งบปี 2559 ปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและขาออกระหว่างประเทศ งบปี 2560 ขยายพื้นที่ และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร โดยเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารฝั่งตะวันออก8 เคาน์เตอร์ และฝั่งตะวันตก 7 เคาน์เตอร์ พร้อมปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ(งบปี 2560) ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม (งบปี 2560) ปรับปรุงลานจอดอากาศยานเดิม จาก 7 หลุมจอดเพิ่มเป็น 9 หลุมจอด (งบปี 2559)

 

ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทหญ. ได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation   ซึ่งจัดขึ้นโดย Airports Council International Europe (ACI Europe) โดย ทหญ. ได้จัดทำ Carbon footprint report ประจำปี 2556 และประสบความสำเร็จได้รับการรับรองในระดับที่ 1 ‘Mapping’ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้รับการรับรองในระดับที่ 2 ‘Reduction’ โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการคาร์บอนที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อย Emission

 

ขณะที่นายธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงการเปิดเที่ยวบินเพิ่มของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ว่า ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับการประสานจากทางสายการบิน ว่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบิน จากภูเก็ตไปหาดใหญ่ จากเดิมวันละ 1 เที่ยวบินเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน และ จากหาดใหญ่มาภูเก็ต จากเดิมวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เช่นเดียวกัน โดย เริ่มตั้งวันที่ 16 ก.ย.เป็นต้นไป

Comments

comments