เปิดแล้ว Batik Design Week 2017 อนุรักษ์ผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันนี้ (8 ก.ย.60 )เวลา 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน Batik Design Week 2017 โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์บาติกจากทั่วประเทศ ,ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

.

img_8228

.
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติกจากทั่วประเทศ ถือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและเป็นการรวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง รวมแล้วกว่า 30 ร้านค้า ร่วมออกร้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์บาติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายในการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ยังได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอีกด้วยด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) การได้เข้ามาขับเคลื่อนให้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผ้าบาติกถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เนื่องจากผ้าบาติกถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการผลิตและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้ ทางบริษัทฯจึงได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของช่องทางการตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกการสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าบาติกโดย Mister Phuket Thailand ,Miss Grand Phuket และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ,การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากผู้ผลิตผ้าบาติกร้านค้าต่างๆกว่า 30 ร้านทั่วประเทศ โดยงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

Comments

comments