เปิดโอกาสสาวงามภาคใต้ ประกวด “มิสแกรนด์ ภูเก็ต 2016”

จังหวัดภูเก็ต – พร้อมแล้วกับการประกวดมิสแกรนด์ ภูเก็ต 2016 เฟ้นหาสาวงามสำหรับเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นตัวแทนสาวงามของจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปประกวด Miss Grand Thailand 2016

ที่ร้านตู้กับข้าว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระศักดิ์ ผลงาม ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ ลีธนศักดิ์สกุล ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์ภูเก็ต นายจิรภาส อภินันทาน ผู้จัดการกองประกวด และนายธนพัฒน์ นวลสกุล ประธานกรรมการตัดสินการประกวด รวมกันแถลงข่าวการจัดประกวด มิสแกรนด์ภูเก็ต 2016 ซึ่งกำหนดจัดประกวดขึ้นในวันที่ 21 เม.ย.2559 ณ ลานลม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต เพื่อค้นหาสาวงามสำหรับเป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นตัวทางจังหวัดภูเก็ตในการเดินทางไปประกวด Miss Grand Thailand 2016

 

IMG_4599

      นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาสาวงามเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปประกวด Miss Grand Thailand 2016 รวมทั้งเป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สตรีของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ยืนยันว่า ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และในส่วนของผู้สมัครมั่นใจได้ว่าการคัดเลือกจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ร้าน BOBO Studio ร้านตู้กับข้าว หรือส่งใบสมัครออนไลน์ทาง Facebook Fanpage Miss Grand Phuket

IMG_4612

       สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว เพศหญิงโดยกำเนิด มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2532-2542) มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งใน และต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึง และในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง)

IMG_4629IMG_4631

ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมห รือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand กำลังศึกษา/หรือสำเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องต่อความงาม มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น หรือเห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆ ได้ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม

ส่วนหลักฐานผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องแสดง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด รูปถ่าย 4 สี ขนาดโปสการ์ด (6X4 นิ้ว) แบบครึ่งตัว และแบบเต็มตัว จำนวนอย่างละ 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่การคัดเลือกผู้สมัคร รอบแรกจะทำการคัดเลือกที่ร้านตู้กับข้าว ในวันที่ 11 เม.ย.59 ซึ่งจะคัดเหลือ 15 คน จากนั้นทำการเก็บตัวผู้เข้าประกวด และทำกิจกรรมกับกองประกวดในช่วงตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2016

ขณะที่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 (16.00-22.00น.) ณ ลานลม ศูนย์การค้า Central Festival Phuket ตำแหน่ งและของรางวัลของผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ Miss Grand Phuket 2016 รับเงินสด 100,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินสด 30,000 บาท สายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินสด 20,000 บาท สายสะพาย รางวัลชมเชย (สองรางวัล) เงินสด รางวัลละ 5,000 บาท สายสะพาย ส่วนรางวัลพิเศษ ประกอบด้วย รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best Evening gown รับเงินสด 5,000 บาท สายสะพาย รางวัล Best in swimsuit เงินสด 5,000 บาท สายสะพาย รางวัล Perfect Skin by Dr.Youth Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท สายสะพายรางวัล Miss Multimedia เงินสด 5,000 บาท สายสะพาย

IMG_4636

Comments

comments