เอไอเอ เดินหน้ายกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’พร้อมเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (FA Center) จังหวัดภูเก็ต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตไทย

จังหวัดภูเก็ต, 1 ธันวาคม 2560 – เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต และอยู่เคียงข้างคนไทยมานานกว่า 79 ปี เดินหน้าตอกย้ำพันธสัญญาที่ต้องการให้คนไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ โดยลงทุนพัฒนาทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีศักยภาพและคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยล่าสุดได้เปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (FA Center) ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว จังหวัดภูเก็ต เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวไปสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ (Financial Advisor หรือ FA) อย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น

มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิตในสัดส่วนที่น้อยกว่า 40% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิต รวมทั้งยังเข้าไม่ถึงการทำประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงประกันชีวิตมากขึ้น เอไอเอจึงให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) ซึ่งเป็นมากกว่าตัวแทนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โปรแกรม AIA Financial Advisor (AIA FA) ยังเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สร้างตัวแทนให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงานประกันชีวิตกับเอไอเอได้อย่างมั่นคง”

นาย กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “โปรแกรม AIA FA เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) อย่างมืออาชีพ ซึ่งจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน เรามีตัวแทนที่เป็น ‘AIA Financial Advisor’ (AIA FA) แล้วเกือบ 7,000 คน คิดเป็นกว่า 13% ของตัวแทนทั้งหมด  โดยตัวแทนกลุ่มนี้มีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก เป็นสัดส่วน 20% ของเบี้ยประกันปีแรกของตัวแทนทั้งหมด”
“สำหรับโปรแกรม AIA FA เป็นโปรแกรมที่รองรับผู้ที่มองหาอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงและมีความอิสระในการทำงาน พร้อมเติบโตในสายอาชีพ โดยเราจะเน้นไปที่คนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ มืออาชีพอย่างแท้จริง รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง มีโบนัสพิเศษแบบไม่มีขีดจำกัด ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกด้วย”

“ทั้งนี้ สำหรับศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เราจะใช้เป็นที่ฝึกอบรมผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยนอกจากเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเข้มข้นแล้ว เรายังได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้มีความแตกต่างจากศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนทั่วไป อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือ เรามีสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือ Distant Learning Platform (DLP) อยู่ในทุกศูนย์ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงกันทุกภูมิภาค โดยเรามีแผนเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่มจากเดิมทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ นครปฐม อุบลราชธานี กรุงเทพฯ นครสวรรค์ อยุธยา และที่ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต แห่งนี้ เป็นศูนย์ที่ 12 ซึ่งเป็นแห่งล่าสุด หลังจากนี้ เรายังมีที่ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และที่กรุงเทพฯ อีก 1 แห่ง ตามแผนที่เราวางไว้ ซึ่งจะทำให้เอไอเอมีศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) ทั่วประเทศรวม 15 แห่ง ภายในเดือนมกราคม ปี 2561 ซึ่งตอกย้ำถึงพันธสัญญาที่มุ่งให้คนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึงความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ” นายกฤษณ์ กล่าวปิดท้าย

.
img_1627
.
ในโอกาสเดียวกัน นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายตัน ฮาค เลห์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริการ และนายกฤษณ์ จันทโนทก (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ในโอกาสเลือกที่จะเปิดศูนย์ฝึกอบรม AIA FA Center ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตเพราะสถานที่อยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบายทั้งที่จอดรถ ร้านอาหาร ช้อปปิ้ง จุดนัดพบครบวงจรอีกด้วย

Comments

comments