แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นปีที่

แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง เชิญชวนลูกค้า พันธมิตร และบุคคลทั่วไปร่วมประเพณีที่สืบทอดมายาวนานระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 นี้

แสนสิริ-ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (19 ก.ย.) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) น.ส.กนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประธาน และตัวแทนจากศาลเจ้า 3 แห่งของจังหวัดภูเก็ต คือ เจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าสามกอง พร้อมเชิญชวนพับกระดาษกิ้ม เพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับเทศกาลฯ ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเชิญชวนให้ลูกค้า พันธมิตร และคนทั่วไปได้มาเข้าร่วมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 นี้

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเพณีถือศีลกินผักชาวภูเก็ตได้ปฏิบัติกันมาเกือบ 200 ปีแล้ว ด้วยความเชื่อ และความศรัทธาของชาวภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกันประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 นี้ โดยมีอ๊ามต่างๆ ในภูเก็ต เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินและประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอด 9 วันของงานประเพณีดังกล่าว จึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนโดยทั่วไปเข่าร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต

แสนสิริ-ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
ด้าน นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของแสนสิริที่ตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง และเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่ชาวภูเก็ตร่วมสืบทอดกันอย่างมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ในปีนี้ แสนสิริ ยังคงสนับสนุนประเพณี “ถือศีลกินผัก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต รวม 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าสามกอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงประเพณี ตลอดจนการมอบน้ำดื่ม อุปกรณ์ชุดไหว้ เสื้อขาวสำหรับใส่ในเทศกาล และผ้ากันเปื้อนแก่แต่ละศาลเจ้า รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเริ่มตื่นตัวกับประเพณีสำคัญที่ใกล้เข้ามานี้ นอกจากนั้น ยังมีการเชิญชวนลูกบ้าน พนักงานให้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของประเพณี ผ่านช่องทางการสื่อสารของแสนสิริ ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแสนสิริที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาโดยตลอด ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ “วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป”

แสนสิริ-ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
ขณะที่ น.ส.กนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับบ้านเมือง และคนรุ่นหลัง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกิจกรรมถือศีลกินผักในครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรอย่างแสนสิริ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และสืบสานประเพณีอันดีงาม และยิ่งใหญ่ของ จ.ภูเก็ต ที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนพนักงานในเครือผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี นอกจากนั้น พนักงานยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก นับเป็นการสานต่อนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความดีงามในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง”

แสนสิริ-ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
สำหรับประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559 นี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 จะมีการจัดพิธีซ่งเก๊ง หรือสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเวทีกลางสะพานหิน นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลแต่ละศาลเจ้ายังมีพิธีการที่น่าสนใจ เช่น พิธีลุยไฟที่ใหญ่ที่สุดของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง และศาลเจ้าสามกอง ที่ใช้น้ำมันในการประกอบพิธี พิธีปีนบันไดมีดของศาลเจ้าบางเหนียว และการแห่พระรอบเมืองของแต่ศาลเจ้า เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติทั่วโลกอีกด้วย

แสนสิริ-ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของศาลเจ้าต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับประเพณีถือศีลกินผัก และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดช่วงของประเพณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการยกเส้าโกเต้ง พิธีแห่พระรอบเมือง พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีปีนบันไดมีด พิธีลุยไฟ และพิธีอื่นๆ

img_9872

Comments

comments