โครงการปันรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก) ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เปิด “โครงการปันรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิด “โครงการปันรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยความร่วมมือของเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และคณะสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม คิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 

คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในหญิงไทย เนื่องจากเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โดยพบว่ามีอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยมากถึงปีละ 15,000 ราย หรือเทียบเป็นสถิติผู้หญิงไทย 25 คน จะสามารถพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 แม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  พังงา กระบี่และระนอง ได้ร่วมกับเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ จัด “โครงการปันรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อสร้างการเข้าถึงขององค์ความรู้และความเข้าใจด้านการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยจะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้หญิงในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม รวมทั้งสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองจากโดยทีมแพทย์และพยาบาลในเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์  โรงพยาบาลดีบุก) และได้กำหนดเป้าหมายเชิงจำนวนไว้ที่ 8,400 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปี เริ่มจากวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ถึง 11 สิงหาคม 2560

 

IMG_0293

 

พญ. ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวว่า เครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์  โรงพยาบาลดีบุก) ได้มีบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลมีความพร้อมที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย และได้เสนอให้ทางกาชาดจังหวัดภูเก็ตคัดผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการสาธารณสุข ได้รับการตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมให้กับผู้ไร้โอกาสจำนวน 84 คน โดยแบ่งการตรวจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 42 คน โรงพยาบาลสิริโรจน์ 42 คน

 

 

IMG_0313

 

ทั้งนี้หากพบว่า มีสัญญาณผิดปกติจากการตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม กองทุนเพื่อการรักษาและ วิจัยมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจสำหรับผู้ไร้โอกาสเพื่อทำการรักษาต่อไป ผู้ที่สนใจได้สิทธิในการตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม สามารถติดต่อประสานงานที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-1766 โดยทางกาชาดจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้คัดเลือกและนำส่งให้โรงพยาบาลต่อไป

 

หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและองค์กรเอกชนที่สนใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลของเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ให้ความรู้และความเข้าใจด้านการตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเองใน “โครงการปันรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” สามารถแสดงความจำนงขอเข้ารับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ที่คุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษเพื่อสังคม เครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้     โทร. 094 596 5151 หรือ 1719

Comments

comments