โครงการ “จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน”

บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด กับโครงการ “จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน” นำโดยคุณณัฐพล หงษ์ศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับสมาคมพิทักษ์เด็กบ้านฮอลแลนด์และบ้านลุงพิทักษ์ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และโครงการจีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี แบ่งปัน สานฝัน พัฒนาชุมชน จะยังคงดำเนินช่วยเหลือสังคมให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนและน่าอยู่ต่อไป

Comments

comments