โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี และมีโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 36 โรงแรมในกลุ่มสมาชิกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง

ในปีนี้ทางโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมทั้งการร่วมแสดงโชว์ในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์ในวันพิธีปิดงานการแข่งขัน วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของโรงแรมมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาเปตองคู่ผสม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิ่งมินิมาราธอนประเภทชาย , รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและผู้บริหาร ให้ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการนำประโยชน์จากการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมรวมไปถึงการอยู่ร่วมในสังคมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรต่อไป.

 

p1110762

 

 

 

Comments

comments