โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง จัดกิจกรรมบริจาคเลือด เดือนเมษายน 2559

PHUKET: Blood donation Camp April 05, 2016

SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong in partnership with Vachira Phuket Hospital will organize a blood donation on the 05 th of April 2016 (Tuesday), at Meeting Room 1 of SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong from 10.00 am – 15.00 pm.

In view of this, we would like to invite all of you to donate blood to increase blood bank reserves for patients in hospitals and victims in various regions nationwide.

For more information please contact;
Tel: 076 363 333 E-Mail: [email protected]
www.sleepwithmehotels.com

 

image

PHUKET: เนื่องด้วยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคเลือดจากประชาชนทั่วไป เพื่อจัดหาโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไว้อย่างพอเพียงและทันท่วงที รวมถึงรองรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงซึ่งในแต่ละปีมียอดผู้ป่วยและประสบอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
E-mail : [email protected] Tel:076-363333

image

Comments

comments