ไทยเบฟฯ เปิดนิทรรศการ “ปิยราชกุมารี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ – นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ                ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ฉายโดยคุณนิติกร  กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระหว่างปี ๒๕๓๒ – ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ ภาพ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์  จังหวัดภูเก็ต และโรงแรม เดอะ เมมโมรี แอท ออน ออน โฮเต็ล ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

 

นิติกร  กรัยวิเชียร  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ให้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ที่ผมเป็นผู้ฉายไว้ระหว่างปี ๒๕๓๒ – ๒๕๕๘   จำนวน ๖๐ องค์  มาจัดแสดงในนิทรรศการ      “ปิยราชกุมารี”   นอกจากนี้ยังได้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ปิยราชกุมารี” จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท   โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไซเบอร์กรุ๊ป จำกัด  จัดพิมพ์จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม  สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหนังสือ ติดต่อที่ บ. ไซเบอร์พริ้นท์จำกัด โทรศัพท์ 02-641-9135-8 ต่อ308  นอกจากนั้น พระฉายาลักษณ์ในนิทรรศการนี้ จำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย  เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย  สำหรับความพิเศษของนิทรรศการ  “ปิยราชกุมารี” คือการรวบรวมพระฉายาลักษณ์ในอริยาบถต่าง ๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีผ่านพระฉายาลักษณ์ ซึ่งบางภาพฉายไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน  รวมถึงบางภาพที่ฉายในปีนี้ด้วยเช่นกัน   ผมมีความประทับใจทุกภาพที่มีโอกาสได้ฉาย  แต่ภาพที่ประทับใจมากที่สุดคือภาพแรกที่ฉายเมื่อปี ๒๕๓๒  เป็นภาพขาว-ดำที่ประทับริมหน้าต่าง  เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ฉายอย่างเป็นทางการ  และเป็นภาพที่ทรงเป็นธรรมชาติมากครับ”

Thaibev Chang Museum (66)Thaibev Chang Museum (70)Thaibev Chang Museum (90)Thaibev Chang Museum (97)Thaibev Chang Museum (99)Thaibev Chang Museum (101)Thaibev Chang Museum (106)Thaibev Chang Museum (107)Thaibev Chang Museum (109)Thaibev Chang Museum (111)Thaibev Chang Museum (115)Thaibev Chang Museum (126)Thaibev Chang Museum (133)Thaibev Chang Museum (139)Thaibev Chang Museum (150)Thaibev Chang Museum (153)Thaibev Chang Museum (7)Thaibev Chang Museum (17)Thaibev Chang Museum (24)Thaibev Chang Museum (27)Thaibev Chang Museum (31)Thaibev Chang Museum (44)Thaibev Chang Museum (46)Thaibev Chang Museum (63)

Comments

comments