‘นิวส์-นริศสันต์’ พร้อม ‘เมย์-อัยรินทร์’ นำแสดง งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 2560

     เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง จัดงาน  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, เจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ ณ ลำปาง, เจ้านายฝ่ายเหนือ เชื้อสกุลเจ้าเจ็ดตนฯ, มูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงาน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึก ให้ชาวลำปางเกิดความภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี ที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมอันดีงานของชาวจังหวัดลำปาง เผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดลำปาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีการเติบโตมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขว้างมากขึ้น

งาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีขบวนแห่ล้านนาสุดอลังการ  ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวงล้านนา ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนวัฒนธรรม ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณของหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ชุมชน ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะ บำเพ็ญบุญกุศลถึงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ภาคกลางคืน มีการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร นำโดย นิวส์-นริศสันต์ โลกวิทย์ ดาราใหม่จากละคร ลูกผู้ชายเลือดเดือด สวมบท พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประกบ เมย์-อัยรินทร์ กองคำ ที่รับบท เจ้าศรีอโนชา พร้อมบรรยากาศข้าวแลงขันโตก  กาดหมั้วคัวแลง นิทรรศการประวัติความเป็นมาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง การสาธิตการตีดาบ การแสดงซอล้านนา สินค้าของดีนครลำปางมากมาย

วันอังคารที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ ณ ลำปาง พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสกุลเจ้าเจ็ดตนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวง เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๐  ส่วนภาคค่ำ มีการแสดงฟ้อนไหว้สาบูชาองค์พระธาตุลำปางหลวง การฟ้อนถวายจากชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา จำนวน ๒๐๐ คน และการแสดงเชิดชูเกียรติพ่อเจ้าทิพย์ช้าง, ศาสตราวุธ, การแสดงฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง, ข่วงเจิง, ศิลปะอาวุธไทย, การจัดงานแบบล้านนา, กาดหมั้วคัวแลง, สินค้าชุมชน, นิทรรศการต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โทร. 054-226-919

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ : บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด

นก-ศศิธร โทร. 089-927-7589, กบ-กฤศพณ โทร. 082-549-2456

Comments

comments