“คณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดงานภูเก็ตฟื้นฟู “New Season”

ภูเก็ต, ประเทศไทย – คณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต จัดงานภูเก็ตฟื้นฟู “New Season” ให้แก่คริสต์ศาสนิกชนประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามตามหลักธรรมทางคริสต์ศาสนา

โครงการ อบรมจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชนประจำปี 2017 ขึ้นภายใต้หัวข้อการอบรม “ฤดูกาลใหม่”จัดขึ้นภายในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ความรู้และอบรมโดยละเอียดให้กับคริสต์ศาสนิกชนประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้กับคริสต์ศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้นำไปประยุกค์ใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวันในครอบครัวและสังคม อันเป็นการสร้างค่านิยม และทัศนคติอันถูกต้องดีงามตามหลักธรรมคริสเตียนให้แก่คริสต์ศาสนิกชนภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีหลักในการประพฤติที่ดีงามตามหลักคริสต์ศาสนา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการเปิดงาน “อบรมจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาชนประจำปี 2017” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต โดยทราบว่าได้ทำการจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมโครงการดีดีเช่นนี้ เนื่องจากปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญและขาดหายไปจากสังคมคือ การยึดถือปฏิบัติตาม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรมีและยึดถือไว้ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราให้ประสบความสำเร็จและเสริมสร้างมาตราฐานสังคมให้ดีงามยิ่งขึ้น ถ้าเราทุกคนมีจริยธรรม ศีลธรรมอันดีในใจและยึดถือปฏิบัติอย่างดีแล้ว ความสมบูรณ์ของชาติบ้านเมืองก็จะบังเกิดขึ้นในที่สุด ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการคริสเตียนกลาง ที่ได้จัดโครงการดีดีเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง

อย่าสร้างคนเก่งแต่ให้สร้างคนดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวทิ้งท้าย

Comments

comments