“จังซีลอน” รับมือโควิด-19 เน้นความสะอาดสูงสุด มั่นใจผู้ใช้บริการทุกคนปลอดภัย

“จังซีลอน” รับมือโควิด-19
เน้นความสะอาดสูงสุด มั่นใจผู้ใช้บริการทุกคนปลอดภัย

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning” ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ รวมทั้งบริเวณสำนักงานออฟฟิศ พร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยงานให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด นอกจากนั้นยังได้รณรงค์และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบพนักงานมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูง ให้เร่งตรวจสอบและขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน นายประวิช กล่าว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต โทร.076-600-111
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2663-7593 ต่อ 327,330
คุณนิตยา หวังปัญญา (นิด) โทร. 087-098-5598 อีเมล [email protected]
คุณชฎาพร ทองสุก (เตย) โทร. 061-447-9450 อีเมล [email protected]

Comments

comments