“ณุศา มาย โอโซน” เลือกใช้ รถพลังงานไฟฟ้า SEV และสามล้อ STC

พงศกร ลัชชาภิรมย์ ผู้จัดการ โรงแรม มายโอโซน, เขาใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) รับมอบรถไฟฟ้า SEV STAR1000 SEV MJ800 และ รถสามล้ออเนกประสงค์ STC125SP Food Truck เพื่อใช้ในกิจการของณุศา มายโอโซน, เขาใหญ่  โดยมี วันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงแรม มายโอโซน, เขาใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้

จากภาพ: ลำดับรายชื่อบุคคลเรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้

ซ้ายสุด                    คุณมัญชรี สงเคราะห์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

ที่ 2 จากซ้าย             คุณรัตชนก หวังเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

ที่ 3 จากซ้าย             คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

ที่ 4 จากซ้าย             คุณพงศกร ลัชชาภิรมย์ ผู้จัดการ โรงแรม มายโอโซน, เขาใหญ่

ที่ 5 จากซ้าย             คุณประดิษฐ์ กองสุข ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน โรงแรม มายโอโซน, เขาใหญ่

ที่ 6 จากซ้าย             คุณประพันธ์ ยาพรม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม มาย                       โอโซน, เขาใหญ่

Comments

comments