“ตลาดน้ำภูเก็ต” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

จังหวัดภูเก็ตเปิด “ตลาดน้ำภูเก็ต” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ตลาดน้ำภูเก็ต หมู่ที่ 5 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำภูเก็ต โดยมีนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายอนุชา วรเนติวงศ์ ประธานตลาดน้ำภูเก็ต ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำภูเก็ตเข้าร่วมในพิธี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดน้ำภูเก็ต เป็นโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่าปีละ 3 – 4 แสนล้านบาท

สำหรับตลาดน้ำภูเก็ต ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นอาคารทรงไทยลอยอยู่กลางน้ำ ภายในประกอบด้วยร้านค้าจำนวน 280 ร้าน จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ของที่ระลึก เครื่องประดับ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

 

IMG_6730IMG_6807IMG_6941

Comments

comments