“ทีเส็บ” เดินหน้าโรดโชว์ – ล่องใต้พบ “ชาวภูเก็ต” ประกาศความพร้อมจัดงาน “Lanna Expo 2016”

“ทีเส็บ” เดินหน้าโรดโชว์ – ล่องใต้พบ “ชาวภูเก็ต”  ประกาศความพร้อมจัดงาน  “Lanna Expo 2016”  ชูสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หวังเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือสู่ภาคใต้ พร้อมผลักดันสินค้าล้านนาสู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ที่ร้านตู้กับข้าว  จังหวัดภูเก็ต  คุณสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยคุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลุยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ ทีเส็บ นำกลุ่มผู้ประกอบการล้านนาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ร่วมพบปะประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต  ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Lanna Expo  2016”   ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้แนวคิด “ล้านนา เสน่ห์ล้ำ  นำให้คุณค้นหาไม่รู้จบ”
คุณสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  กล่าวว่า  การจัดงาน “Lanna Expo 2016”  ถือเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  อันได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  ที่ร่วมกันจัดแสดง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  อาทิ  สินค้าสมุนไพร  สินค้าหัตถกรรม   บริการด้านการแพทย์สุขภาพและสปา  รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี มารวมกันไว้ภายในงานนี้ งานเดียว  ซึ่งถือเป็นการสร้างแบรนด์อิมเมจ ถือเป็นจุดขายในการโปรโมทสินค้าและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ตลอดจนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ  และเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม AEC
สำหรับการเดินทางมาโรดโชว์การจัดงาน “Lanna Expo 2016” ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งาน “Lanna Expo 2016” ที่จะเป็นการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค โดยการนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าที่เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ก่อให้เกิดการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวของภาคใต้และภาคเหนือ  ที่สำคัญจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง จึงเชื่อว่า จะสามารถเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันได้   พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน เพื่อต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างภาคของประเทศ  อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย
ด้าน คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลุยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทีเส็บ  กล่าวว่า  ทีเส็บ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน Lanna Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมชมงานแล้ว ยังเน้นประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งระดับเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงเพื่อนบ้านกัมพูชาลาวเมียนมาร์และเวียดนาม (CLMV) เพื่อให้ได้รู้จักสินค้าและบริการที่เป็นจุดเด่น โดยชูศักยภาพของอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นของล้านนา และมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีต่อยอดเชื่อมโยงงานแสดงสินค้าไปสู่การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับประเทศคู่ค้ารอบประเทศมากขึ้น   ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี การจัดงาน Lanna Expo จะเติบโตเป็นงานแสดงสินค้าที่ดีที่สุดในอนุภูมิภาค ทั้งในเชิงของจำนวนผู้เข้าร่วมและยอดขาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป
ทั้งนี้  ทีเส็บ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพบปะระหว่างกันในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสดีในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่สามารถแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว  ที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
“ การจัดงาน Lanna Expo มีรูปแบบที่หลายจังหวัดสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้สินค้าและบริการที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีลูกค้ามากขึ้น และ ทีเส็บ ยังเห็นว่า หากมีการรวมตัวของจังหวัดในแต่ละภูมิภาค จะยิ่งทำให้การค้าการลงทุนของพื้นที่เหล่านั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งทีเส็บพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  สำหรับการลงพื้นที่พูดคุยกับตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เนื่องจาก ทีเส็บเล็งเห็นว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และสามารถเป็นฐานในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” คุณศุภวรรณ กล่าว

 

IMG_9255

Comments

comments