“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คุณขันทอง  อุดมมหันติสุข (ที่ ๔ จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด    นำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “ดอกไม้จันทน์ แทนใจ น้อมถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” ที่คณะผู้บริหาร พนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ และบริษัทในเครือ ร่วมกันประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น   ๑๑๖,๘๓๐ ดอก  โดยทำการส่งมอบให้กับ คุณไพโรจน์ จันทรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๖๑,๖๐๗ ดอก และมอบให้กับหน่วยงานราชการในต่างจังหวัด จำนวน  ๕๕,๒๒๓ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี คุณรุจิรา อารินทร์, ดร.ษิรดา อังกสิทธ์, คุณกนกวรรณรัตน์  ศรีมณีศิริ  ร่วมพิธี  ณ สำนักงานเขตพระนคร (กรุงเทพมหานคร)  เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments