13 Apr 16 – สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ 240 นาที Limelight Avenue

จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือภาคที่ 3 บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด หลาดปล่อยของ และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร่วมกันจัดงาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ” ขึ้นในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 16:45-21:00 น. ณ หลาดปล่อยของ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่า ปีนี้จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย”

“จากสถิติที่เกิดขึ้นย้อนหลังไป 5 ปี พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” มีถึงประมาณ 300 คน โดยเฉลี่ยหรือวันละ 42 คน โดยวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือวันที่ 13 เมษายน ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ว พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อก ผู้เสียชีวิตสูงสุดร้อยละ 80 คือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ)”

“เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุ และสร้างความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ  จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว จัดงานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ขึ้นในวันสงกรานต์ปี 2559 โดยเน้นแนวคิดคือต้องเป็นการเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทย”

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามของเทศบาลนครภูเก็ต ยินดีที่ภาคเอกชน ได้ริเริ่มทำกิจกรรมดีๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเทศบาลนครภูเก็ต ยินดี และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุน ทั้งกำลังอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อป.พร) เพื่อตรวจตราผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน แผงกั้นสำหรับจัดงาน และสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมงาน และประชาสัมพันธ์ให้งานสงกรานต์โนแอลมีชื่อเสียงออกไป”

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของททท. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน นอกเหนือจากนั้น ททท.ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ และจัดซุ้มถ่ายรูป สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ ตามนโยบาย ท่องเที่ยววิถีไทย – Discover Thainess และได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วม แต่งผ้าไทยมาร่วมงาน  สำหรับ 100 ท่านแรกที่มาลงทะเบียนเข้างานด้วยผ้าไทย จะได้รับของที่ระลึกจากทางททท.กลับบ้านอีกด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประเพณีการเล่นสงกรานต์แบบไทย และใส่ใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมกันอีกด้วย”

น.ท.พงษ์ไทย ธีรางศุ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองทัพเรือภาคที่ 3 กล่าว “ในส่วนของกองทัพเรือภาคที่ 3 ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม ตรวจตราการห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย”

พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวเสริมเรื่องความปลอดภัยว่า “ส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์ให้มีมารยาท และเป็นการจัดงานที่ต้องตรวจตราผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด ในเรื่องการพกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด และอาวุธ ห้ามเข้ามาในบริเวณงาน จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลทั้งส่วนหน้า ด้านทางเข้า ทางออก บริเวณเวที ทางด้านหลัง และบริเวณงานโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สนุนสนาน ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี และคาดหวังว่า เทศกาลดังกล่าวไม่เกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียอีกด้วย”

 

 

นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และเจ้าของโครงการ “หลาดปล่อยของ” กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า “งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้น ครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2555 เพื่อตอบสนองเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดงานต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดงาน ซึ่งดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองทัพเรือภาคที่ 3 ท่านรองนายกเทศบาลนครภูเก็ต ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองภูเก็ต ท่านผู้บริหารบริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด และสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ” ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะสนุกสนาน และสามารถรณรงค์สนับสนุนภาครัฐในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้”

นายปิติวัต จันทร์เพ็ชร์บุรี ผู้บริหาร บริษัท แอดไวซ์โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานว่า “บริษัทฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลาง ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น จึงได้รวบรวมพลังจาก 13 พันธมิตร และคู่ค้าคือ KING IT อุปกรณ์ Network Color Fly Print Planet TP Link System by CKT Watashi กล้องวงจรปิด APC Asus Dell D-Link ETECH  MD Tech และ Three Boy  สนับสนุนการจัดงาน การจัดบูทกิจกรรม ซุ้มทางเข้างาน และนำวง ดนตรี Absolution วง The Black Sheep และวง Zeal มาแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มวง เต็มชั่วโมง ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมฟรีอีกด้วย”

โดยงาน  “สงกรานต์โนแอล 240 นาที สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ”  จะมีขึ้นในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 16:45 – 21:00 น. ณ หลาดปล่อยของ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ถนนดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

Facebook Fanpage : Limelight Avenue Phuket หรือ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol

สอบถามรายละเอียดโทร.  084-847-7630, 082-419-1737, 089-474-5253

Songkarn No Al 19Songkarn No Al 3Songkarn No Al 4Songkarn No Al 8Songkarn No Al 13Songkarn No Al 17

Comments

comments