20-22 กันยายน 59 – งานมหกรรมโฮมสเตย์นานาชาติ

พิธีเปิดงานมหกรรมโฮมสเตย์นานาชาติศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

 ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต คุณอุทิศ ลิ่มสกถล ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ ภายใต้กรอบ IMT-GT (International Homestay Fair 2016) ในวันอังคารที่ 20 กันยายน  2559 เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket)  การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นานาชาติ ภายใต้กรอบ IMT-GT (International Homestay Fair 2016)  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อการเสริมศักยภาพการบริการ และการรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ และผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน การจัดแสดงสินค้าและบริการ จากกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแบบชุมชนและวัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายการท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือโฮมสเตย์ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ  ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน

พบกับกิจกรรมการแสดงผลงาน Homestay Fair 2016 ได้ในวันที่ 20-22 กันยายนนี้ เวลา 10:00-20:00 น. ณ ศูนย์การไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

 

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Comments

comments