24-28 Sep 16 – Batik Design Week 2016

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ร่วมจัดงาน บาติคดีไซน์วีค 2016 (BATIK DESIGN WEEK 2016) สำหรับการโชว์สินค้าจากหลากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยวัฒนธรรมบาติคที่แตกต่างกันออกไป พร้อมการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านั้น

Comments

comments