Update News :

อมารี ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562

จากซ้ายไปขวา :

“ตุลยา พุทธสถิตย์กุล (พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสิริโรจน์)”

“นิตยา งะสยัง (พยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิริโรจน์)”

“ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ (รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เวียดนาม และมัลดีฟส์ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป)”

“พูนทรัพย์ ทู่ก๊ด (พยาบาลวิชาการ โรงพยาบาลสิริโรจน์)”และ “ลัดดาภรณ์ แก้วเกตุ (หัวหน้าแผนกเด็กโรงพยาบาลสิริโรจน์)”

.

ภูเก็ต 27 มีนาคม 2562 –ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เวียดนาม และมัลดีฟส์ (กลาง) เป็นตัวแทนโรงแรมอมารี ภูเก็ต กล่าวขอบคุณคณะพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสิริโรจน์ นำโดย พูนทรัพย์ ทู่ก๊ด – พยาบาลวิชาการ (ที่ 2 จากขวา)สำหรับการเป็นวิทยากรและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ตการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในทุกแผนกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ปฎิบัติงาน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทั้งในส่วนของพนักงานและแขกผู้เข้าพักอย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของอมารี ภูเก็ต

Comments

comments