APEX 850 Charity

“APEX 850 Charity ปั่นเพื่อการกุศล Ride” 2016 เวลา 7 วัน 1,500 กม. จาก สิงคโปร์ สู่ ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.59 ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 17.00 น. ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว จ.ภูเก็ต ได้มีงานแถลงข่าว “APEX 850 Charity Ride” ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลง

“APEX850 Charity Ride” เป็นการปั่นจักรยานเพื่อจัดหาทุนสำหรับใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ และการกุศล ด้วยความร่วมมือของกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานจาก 3 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดยรายได้จากการบริจาคในไทย จะมอบให้เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนเยาววิทย์ และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิชระ ภูเก็ต

APEX เป็นองค์กรอิสระที่มีอยู่ในหลายประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันของบรรดานักธุรกิจ ในแต่ละชุมชน เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในด้านการ พัฒนาเด็ก และเยาวชน เป็นหลักแนวคิดขององค์กรคือ ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นเลิศ หรือเลือก ส่งเสริมแต่เฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่มี ความสามารถเท่านั้น หากแต่มุ่งเน้นที่ความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาส โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำกันน้อยลง

ปี 2011 กลุ่มสมาชิก APEX ในมาเลเซียได้ มีแนวคิดจัดตั้งโครงการ เพื่อการศึกษา แก่เยาวชนขึ้นโดยการปั่น จักรยานรณรงค์ให้มีการบริจาคโดย ปั่นจักรยานระยะทางร่วม 850 กิโลเมตร อันเป็นที่มาของ APEX850 จนสามารถก่อตั้ง The Trust Deed of APEX Penang Education Fund ได้สำเร็จ และได้ดำเนินโครงการรณรงค์ดังกล่าวเรื่อยมาทุกปี จากนั้นในปี 2014 หลังจาก 2 เมืองท่าคือ ปีนัง และภูเก็ต เห็นพ้องในความสัมพันธ์ร่วมลงนามเป็นเมืองพี่ เมืองน้อง (Sister Cities) ด้วยความสัมพันธ์ และประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน

ต่อมาปี 2015 กลุ่ม APEX ได้เสนอโครงการ ความร่วมมือดังกล่าวมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อขยายโครงการความร่วมมือมายังเยาวชนในภูมิภาคนี้ กลุ่มจักรยานในภูเก็ตได้คัดเลือกนักปั่นร่วมเดินทางรณรงค์ดังกล่าว ในปี 2015 จำนวน 10 ท่าน โครงการได้ดำเนินการ และจบลงด้วยดีกับการเดินทาง ด้วยจักรยานจากภูเก็ต ไปยังปีนังรวมระยะทาง 850 กิโลเมตร เป็นเวลา 4 วัน

ในปี 2016 คณะทำงานร่วม APEX ปีนัง สิงคโปร์ และภูเก็ต เห็นควรให้โครงการความร่วมมือ ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางในปีนี้ กอปรกับปริมาณนักปั่น ของจังหวัดภูเก็ต ประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เส้นทางมีความสนุกสนาน และท้าทายมากขึ้น ทางผู้จัดจึงเพิ่มระยะทางปั่นในปีนี้ เป็น 1,500 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประเทศสิงคโปร์ ปั่นผ่านมาเลเซีย เข้าในพื้นที่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ถึงจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมปั่นจะเริ่มขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม และสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 รวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น 7 วัน

นอกจากนี้คณะผู้จัดยังได้จัดให้มีกิจกรรม Ride for Fund ขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 06:30 น. ณ จุดปล่อยตัวหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนในโครงการ ดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถสมัครเพื่อปั่นในวันดังกล่าว โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำเข้าไปรวมกับการบริจาค ข้างต้น

DSC_4810

Comments

comments