Bangkok Commercial Asset Management ( BAM) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมทุ่มปีละ 3 ล้าน

BAM เดินหน้าพัฒนาสังคม จัดมอบทุนการศึกษาปีละ 1,000 ทุน รวม 3 ล้านบาท ทั่วประเทศ ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เลือกจัดกิจกรรมที่ภูเก็ต มอบ 36 ทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลถลาง และจัดกิจกรรมชวนน้องปลูกหญ้าทะเล ปล่อยปลากะพง อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

 

วันนี้ ( 1 ส.ค.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดยนายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสมมาตร วิมลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายนพรัตน์ อุ่นจัตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพงศธร มณีพิมพ์ นายพูนศักดิ์ ชาญสุทธิกนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อตอนแทนสังคม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

 

BAM CSR in Phuket (3)

 

ประกอบด้วย กิจกรรม มอบเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 6 โรงเรียน รวม 36 ทุน ทุนละ 3,000บาท ประกอบด้วย โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนราษฏร์ประชานุเคราะห์ที่ 36 โรงเรียนบ้านลิพอน โรงเรียนบ้านแหลมพันวา โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต นอกจากนั้นยังมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งเลี้ยงอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูลอีกด้วย

 

BAM CSR in Phuket (2)

 

นายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯหรือ BAM มีนโยบายพัฒนาธุรกิจไปพร้อมๆกับการพัฒนาสังคม และให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์ การศึกษา และเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กๆให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องของการแพทย์ที่จะบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยกระจายไปยังสำนักงานต่างๆทั่วประเทศทั้ง 24 แห่ง โดยในแต่ละปีที่บริษัทมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กทั่วประเทศจำนวน 1,000ทุน รวมเงินทั้งหมด 3 ล้านบาท

 

อย่างไรตามหลังจากนั้นทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ยังได้จัดให้มีกิจกรรมชวนน้องปลูกป่า ปล่อยพันสัตว์น้ำ ที่บริเวณแหลมหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ในการปล่อยพันสัตว์น้ำ และปลูกหญ้าทะเล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์ทะเล นอกจากนั้นทาง ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำให้กับทางศูนย์วิชัยและพัฒนาประมง มูลค่า 40,660 บาท ด้วย

Comments

comments