ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เสริมแกร่งด้านการบริหาร ประกาศแต่งตั้งผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรม 7 ตำแหน่ง

จากภาพ แถวบน (เรียงจ

Let’s go!

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากจะพูดถึงสปาระดับก

Let’s go!

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณพีรยา คุวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม แกลม ฮาบิแทท ภูเก็ต

อีกหนึ่งโรงแรมที่มาใ

Let’s go!