ของดีบอกต่อ “ โรงเตี๊ยมภูเก็ต ”

ตื่นมาตอนเช้าขณะกำลั

Let’s go!